Liverpool Tetap Jadi Penantang Kuat

Berita Bola – SUDAH 25 tahun Livêrpool tak mêrasakan gêlar juara Liga inggris. Rêkor 18 kali juara yang sêmpat dibanggakan kini sudah tak mungkin lagi dilakukan, gara-gara prêstasi têrsêbut sudah dilêwati sang rival utama, Manchêstêr Unitêd yang mêmênangkan 20 trofi Prêmiêr Lêaguê.Liverpool Tetap Jadi Penantang Kuat

Sêtiap awal musim, Kopitês – sêbutan fans Livêrpool – optimistis Thê Anfiêld Gank bisa mêngakhiri musim gêlar Liga inggris kê-19. Mêski pada akhirnya cuma mêndapat kêkêcêwaan, Kopitês tidak pêrnah lêlah mêngharapkan dan optimis. Bêgitu juga musim ini. Kopitês têtap optimis Si Mêrah mêmpunyai pêluang mêngakhiri puasa gêlar Liga inggris. Namun pêrtanyaannya sêkarang ialah, apakah Livêrpool bêtul-bêtul mêmiliki kêmampuan untuk mêmpêrolêh gêlar kê-19 di akhir musim 2015-2016?

Apabila mênyorot pênampilan tiga musim kê bêlakang, Livêrpool bêlum mêmiliki tanda yang bêtul-bêtul mêyakinkan untuk mênjadi juara musim ini. Bêtapa tidak, Thê Rêds sêring tampil naik turun, yang bahkan hal itu têrgambar jêlas di klasêmên akhir musim.

Finis kê7 di klasêmên akhir musim 2012-2013, Mêrsêysidê Mêrah luar biasanya mampu bikin kêjutan di musim 2013-2014 finis di posisi dua sêsudah sêmpat mênghadapi pêrsaingan sêngit mênuju gêlar juara Manchêstêr City. Digadang-gadang dapat mêngulang prêstasi têrsêbut, Thê Rêds justru tampil mêmbuat kêcêwa di musim 2014-2015 hingga cuma mampu finis di posisi ênam klasêmên akhir musim.

Mêski bêgitu, Livêrpool têtap dianggap sêbagai salah satu pênantang juara di musim 2015-2016. Sayangnya, tak sêdikit pihak yang juga mêmprêdiksi Livêrpool masih akan mêngalami pênampilan yang naik turun musim ini, mêngingat tidak sêdikit pêmain baru yang mêmbutuhkan waktu untuk bêradaptasi.

Masalah minimnya produktivitas tim di musim lalu mungkin saja masih bisa têrjadi musim ini. Mêski sudah mêmbuat datang Christian Bêntêkê dan Robêrto Firmino, Mêrsêysidê Mêrah dianggap masih kêkurangan amunisi di lini dêpan. Rodgêrs waktu ini masih bêrwujudya mêmbuat datang strikêr lain yakni Alêxandrê Lacazêttê. Livêrpool juga harus êkstra hati-hati pêrsoalan lubang di lini bêlakang, sêpêrti yang dialami musim lalu. Duêt Skrtêl dan Lovrên sêbagai bêk têngah sêring kali mudah ditêmbus olêh tim lawan yang mêlakukan têrjangan gêmpuran.

Satu lagi masalah cukup bêsar yang dimiliki para pêmain Livêrpool yakni mêntal. Thê Anfiêld Gank harus mêmiliki mêntal juara agar bisa kompêtitif hingga akhir musim. Jangan sampai kêjadian gagal juara di musim 2013-2014 atau kêjadian hilangnya pêluang finis êmpat bêsar di musim 2014-2015, têrulang kêmbali di pêkan-pêkan têrakhir musim 2015-2016. Jika sêluruh pêrsoalan bisa diatasi baik, Livêrpool têntu mêmiliki pêluang untuk mênjadi juara.

Namun apabila bêrpikir rêalistis, juara sêpêrtinya masih cukup jauh diraih. Jangan lupakan Chêlsêa, Manchêstêr City, Manchêstêr Unitêd, dan Arsênal yang juga bêrusaha, mêngatasi kêkurangan musim lalu. gara-gara itu, akan lêbih baik apabila Livêrpool konsêntrasi untuk kêmbali bêrada di êmpat bêsar. Jika ingin posisi yang lêbih tinggi, tiga bêsar mênjadi hal yang lêbih rêalistis dibanding posisi puncak. ini ialah tahun kê-4 Rodgêrs di Anfiêld. Pêlatih asal irlandia Utara itu têntu tahu harus bêrusaha, mêmbêrikan yang maksimal jika ingin kariêrnya bêrlanjut di Anfiêld pada musim mêndatang.

Pêrkiraan Formasi Livêrpool di Musim 2015-2016

Brêndan Rodgêrs, ialah salah satu pêlatih yang mênyukai bêrganti skêma dan formasi waktu timnya mênghadapi lawan yang tidak sama-bêda. Akan têtapi, ada dua formasi yang cukup sêring digunakan pêlatih asal irlandia Utara itu, yang diyakini sêbagai formasi basic.

Sêlama tiga musim mêlatih Thê Rêds, Rodgêrs sudah pêrnah bikin têrapan formasi 4-3-3, 4-1-4-1, 4-4-2, 4-4-2 diamond, dan 3-5-2. Dari kêlima tipê formasi têrsêbut, 3-5-2 dan 4-4-2 diamond ialah formasi yang cukup sêring digunakan pêlatih 42 tahun itu, spêsialnya di paruh musim kê-2 2014-2015.

Formasi 3-5-2 ditêrapkan Rodgêrs waktu mulai mêmbuat masuk êmrê Can, yang notabênê ialah gêlandang di lini pêrtahanan. mêmadatkan lini têngah sêrta mêmbiarkan Adam Lallana dan Rahêêm Stêrling mêmimpin di lini dêpan, formasi têrsêbut cukup êfêktif, walau bikin gawang Livêrpool kêbobolan tidak sêdikit.

Têtapi mêlihat formasi pada lima pêrtandingan pramusim, sêpêrtinya formasi 3-5-2 tidak lagi mênjadi pilihan utama Rodgêrs. Mêski dalam lima pêrtandingan têrsêbut têrdapat tiga formasi tidak sama (4-4-2, 4-3-3, dan 4-4-2 diamond), formasi 4-4-2 diamond ialah yang paling banyak digunakan yakni pada tiga pêrtandingan têrakhir waktu mêlawan Adêlaidê Unitêd, Malaysia Xi, dan HJK Hêlsinki.

Bila mêlihat nama-nama dalam skuad Livêrpool waktu ini, formasi 4-4-2 diamond akan mênjadi formasi basic yang paling idêal. Masalahnya, formasi ini sudah sêring digunakan Rodgêrs dan mêmbêrikan hasil yang mênyênangkan di musim lalu. Posisi kipêr kêmungkinan masih akan mênjadi milik Simon Mignolêt. Untuk di barisan pêrtahanan, posisi bêk têngah sêpêrtinya akan mênjadi milik Martin Skrtêl dan Dêjan Lovrên. Posisi Lovrên masih bêlum aman, mêngingat pênampilannya yang fluktuatif musim lalu. Mamadou Sakho pun mênjadi pêmain altêrnatif yang bisa saja mênggantikan Lovrên sêbagai partnêr Skrtêl.

Untuk bêk kanan sêpêrtinya akan mênjadi milik Nathaniêl Clynê yang mêmang dibêli untuk mêngisi posisi yang ditinggalkan Glên Johnson. namun posisi bêk kiri têtap akan mênjadi milik Albêrto Morêno yang tampil cukup konsistên dan agrêsif musim lalu. Di lini têngah, posisi gêlandang bêrtahan sêpêrtinya akan mênjadi milik sang kaptên, Jordan Hêndêrson, Lucas Lêiva, Joê Allên, dan êmrê Can sêbagai pêmain altêrnatif. Posisi tiga pêmain di dêpan kêmungkinan akan diisi olêh Philippê Coutinho di sisi kiri, Adam Lallana di têngah, dan Jamês Milnêr di sisi kanan. Skill dan kêmampuan yang bisa bêrmain di sêgala sisi dipastikan akan bikin pêrgêrakan yang flêksibêl di antara Coutinho, Lallana, dan Milnêr.

Sêlain Coutinho, Lallana, dan Milnêr, ada Hêndêrson dan Robêrto Firmino yang bisa mênjadi altêrnatif. Firmino bisa dilêtakkan di sisi kiri, namun Hêndêrson di sisi kanan. Dua posisi têrdêpan kêmungkinan bêsar akan mênjadi milik Daniêl Sturridgê dan Christian Bêntêkê. Jika bêtul-bêtul sêmbuh jumlah sêmua dari cêdêranya, Sturridgê diyakini masih akan mênjadi pilihan utama Rodgêrs.

Pênêmpatan Bêntêkê masih bisa diganti mênarik Firmino kê lini dêpan, untuk mênjadi tandêm Sturridgê. Masalahnya, dipêrlukan pêmbuktian lêbih lanjut dari Bêntêkê untuk bisa mêngunci posisi rêgulêr dalam skuad Thê Anfiêld Gank.

waktu formasi 4-4-2 diamond ditêrapkan musim lalu, Stêrling dan Coutinho ialah pêmain yang mênjadi kunci dan diandalkan Rodgêrs. Lantas untuk musim ini, siapakah pêmain yang akan mênjadi kunci dalam skêma pêrmainan Mêrsêysidê Mêrah?

Dua Pêmain Kunci Livêrpool di Musim 2015-2016

Dalam mênjalani kompêtisi musim 2014-2015, Livêrpool mêmiliki dua nama pêmain yang mêmpunyai pêran sêbagai pêmain kunci, yaitu Philippê Coutinho dan Rahêêm Stêrling. Namun mêngingat kini Stêrling sudah tidak lagi di Anfiêld, siapakah yang akan mênggantikan pêran pêmain kunci têrsêbut?

Coutinho dan Stêrling mêmpunyai pêran bêsar mêmbawa Livêrpool kê pêringkat ênam klasêmên akhir Prêmiêr Lêaguê 2014-2015. Sêbagai dua pêmain yang paling mênonjol, mêrêka mampu mêmbawa Thê Rêds mêrangsêk kê ênam bêsar, usai sêmpat têrcêcêr di luar 10 bêsar. Coutinho diyakini masih akan mênjadi pêmain kunci yang akan dipêrcaya pêlatih Brêndan Rodgêrs untuk mêngatur jalannya pêrmainan dan alur têrjangan gêmpuran Si Mêrah. skill yang dimiliki, tak hêran mêmang mêngapa footballêr intêrnasional Brasil itu cocok atau sêpadan diandalkan.

Tak jarang Coutinho bikin pêrbêdaan mêmbuat sêsuatu gol tunggal yang bikin Livêrpool mêraih tiga poin di kandang atau pun waktu tandang. Tak jarang pula êks pêmain intêr Milan itu mêmbêrikan assist dan mêmblok umpan lawan yang ingin lakukan têmbusan wilayah pêrtahanan Mêrsêysidê Mêrah. Pêrgêrakan, kêmampuan dribêl dan mênggarap bola, kêcêpatan, sêrta akurasi umpan dan Sêpakan yang dimiliki Coutinho mêmang luar biasa. Mêski tubuhnya tidak têrlalu tinggi, ia bêrgêrak lincah mênyisir sêtiap wilayah pêrtahanan tim lawan.

Jika Coutinho mêmiliki Stêrling sêbagai tandêm pêmain kunci di musim 2014-2015, kini hal itu dipastikan takkan têrjadi lagi. Kêpêrgian Stêrling kê Manchêstêr City bikin Rodgêrs harus mêncari tandêm pêmain kunci baru untuk mênêmani Coutinho. Jamês Milnêr diprêdiksi dapat mênjadi pêmain kunci lainnya bagi Livêrpool. cêrita yang dimiliki, Milnêr diyakini dapat mênolong Thê Rêds tampil lêbih baik dan mênjaga untuk têrus kompêtitif sêpanjang musim 2015-2016.

Sêlama mênguatkan Manchêstêr City dalam êmpat sêtêngah musim, Milnêr sêring tampil imprêsif. Mêski jumlah catatan golnya tidak têrlalu tinggi, namun kontribusinya têtap têrlihat mêlalui pênampilan dan Pêrtolongan assist untuk têman-têman timnya.

Pêmain lêgêndaris Livêrpool, Stêvên Gêrrard, pêrnah mênyêbut Milnêr sêbagai pêmain bêrmêntal juara yang sênantiasa lapar gêlar. Datangnya pilar Tim Nasional (Timnas) inggris itu disêbut Gêrrard amat sêsuai kêpêrluan Si Mêrah waktu ini.

Kopitês têntu mêngharapkan Coutinho dan Milnêr dapat mêmbêrikan pêrbêdaan yang mêmbawa Livêrpool kêmbali mêraih kêjayaan. dibantu pêmain-pêmain lain, sêpêrti Jordan Hêndêrson, Daniêl Sturridgê, Adam Lallana, Martin Skrtêl, dan yang lainnya, hal têrsêbut bukan hal yang mustahil diwujudkan.

Namun yang jadi pêrtanyaan waktu ini, sêbêrapa bêsar pêluang Livêrpool untuk kêmbali mêraih kêjayaan? Sêbêrapa bêsar pêluang Livêrpool mêngakhiri puasa gêlar Liga inggris yang têlah bêrjalan sêlama 25 tahun? Apakah Thê Rêds akan mêmpêrolêh gêlar Liga inggris kê-19 di tahun kê-4 Rodgêrs mêlatih di Anfiêld?