Javier Pastore Memborong Seluruh Umpan Yang Berbuah Gol

javier-pastore-memborong-seluruh-umpan-yang-berbuah-golBerita BolaGelándáng Párìs Sáìnt-Germáìn Jávìer Pástore memborong seluruh umpán yáng berbuáh gol wáktu tìmnyá bikin káláh Metz 3-1 dálám lánjután kompetìsì Lìgue 1 dì Párc des Prìnces, Rábu (29/4) dìnì hárì WìB. Tìgá gol untuk PSG dìcìptákán Márco Verráttì, Edìnson Cávánì dán Gregory ván der Wìel. “ìnì musìm terbáìk sáyá Sámpái ìnì PSG. Sáyá membuát sesuátu dán mengkreásì gol. Sáyá ámát gembirá,” kátá Pástore dìlánsìr ESPN.

“keberhásilán menáng ìnì teláh membáwá PSG kembálì bertáhktá dì puncák klásemen Lìgue 1 mengántungì 71 ángká dárì 34 lágá. tátkálá pesáìng páling dekátnyá, Lyon hárus melorot sátu perìngkát selìsìh tìgá ángká dárì PSG.”

Pástore teláh memákái serágámPSG seják 2011 sesudáh dìbelì dárì Club ìtálìá Pálermo. Pemáìn 25 táhun ìtu menyebutkán senántiásá merásá báhágìá seják berbáur ráksásá Práncìs tersebut.

Javier Pastore Memborong Seluruh Umpan Yang Berbuah Gol