Chelsea tidak Jadi Kehilangan Dua Pemain Penting

Chêlsêa mênêrìma kabar baìk mêndêkati dìhêlatnya Communìty Shìêld pada Mìnggu 2 Agustus 2015. Masalahnya, Dìêgo Costa dan Gary Cahìll dalam kondìsì fìt dan sìap bêrtandìng.Chelsea tidak Jadi Kehilangan Dua Pemain Penting

Costa sêmpat dìragukan bìsa tampìl sêsudah dìtarìk kêluar dalam partaì mêlawan Barcêlona dì ìntêrnatìonal Champìons Cup pada Rabu 29 Julì 2015. waktu ìtu, dìa dìvonìs mêndêrìta cêdêra hamstrìng.

tatkala ìtu, Cahìll juga dìgantì sêsudah mêmbuat sêsuatu gol pênyêìmbang kontra Blaugrana. mênimpa laga têrsêbut dìmênangkan Chêlsêa lêwat adu pênaltì skor 4-2, sêsudah bêrmaìn 2-2 sêlama 90 mênìt.

Kêhìlangan dua pêmaìn pêntìng kurun waktu yang an bikin Josê Mourìnho sêmpat kêlabakan. Akan têtapì, dìa bìsa bêrnapas lêga gara-gara Costa dan Cahìll akhìrnya dìnyatakan fìt dan sìap mêrumput dì Wêmblêy Stadìum.

“sêluruh baìk. Tìdak ada kêbimbangan, tak ada yang pêrlu dìlìndungì. Kamì mêmìlìkì tìga tukang sêrang kêlas atas. Saya tìdak khawatìr, tìdak ada masalah,” ungkap Mourìnho, sêpêrtì dìbêrìtakan Goal, Sabtu (1/8/2015.