Kumpulan Cerita Seks, Foto Bugil,Cerita Dewasa,Cerita Terbaru, Cerita Dewasa Gairah Dari Teman Seks dan masih banyak yang lainya hanya disini yang lengkap sebagai media Cerita Dewasa saat ini kami akan bagikan cerita Cerita Dewasa Gairah Dari Teman Seks pizzapos.biz situs Penyedia Panas Cerita Seks yang lengkap dan terupdate:

Cerita Dewasa Gairah Dari Teman Seks

cerita-dewasa-gairah-dari-teman-seksCerita Seks -Sëbëlumnya saya minta maaf atas sëmakin banyaknya ëmail yang bëlum sëmpat saya balas dikarënakan saya sangat sibuk dëngan pëkërjaan saya. Walau dëmikian, akan saya usahakan untuk bisa mëmbalas sëmua ëmail tërsëbut.

Bërikut saya akan mëncëritakan satu pëngalaman nyata, dan masih bërlangsung sampai sëkarang, kisah dari salah satu tëman korëspondënsi saya, Mia, kita sëbut saja bëgitu. Kisah yang mënurut Mia sangat bisa mëmbuat gairah hidupnya mënjadi lëbih bërwarna cërah dan pënuh sënsasi.. Sësuai dëngan përmintaan yang bërsangkutan, saya samarkan nama-nama ada dalam cërita saya ini.

Mia, 27 tahun, istëri dari Dicky, 31 tahun, adalah sëorang ibu rumah tangga yang lumayan supël dalam bërgaul di lingkungan tëmpat tinggalnya. Pënampilan Mia biasa saja. Mia bërsikap sëlalu apa adanya dan bërsahaja. Dicky adalah sëorang suami yang cukup baik dan bërtanggung jawab këpada këluarga. Apapun këkurangan dalam rumah tangganya, maka Dicky akan sëlalu bërusaha untuk mëmpërolëhnya. Bisa dibilang, rumah tangga mërëka adalah harmonis.

Cerita Dewasa Gairah Dari Teman Seks – Pada waktu malam acara 17 Agustusan tahun 2003, Mia dan Dicky bësërta warga lingkungan dimana mërëka tinggal mëngadakan malam hiburan bërupa Organ tunggal. Tua muda, laki-laki përëmpuan, sëmua ikut bërgëmbira. Sëmua turun bërjogët mëngikuti alunan lagu yang dibawakan olëh pënyanyi. Mula-mula mërëka bërjogët dëngan pasangan masing-masing. Sëmua bërgëmbira sambil tërtawa bëbas mëngikuti irama musik..

Sëtëlah bëbërapa lagu, mërëka tërus bërjogët dëngan bërganti pasangan. Mërëka tërus bërgëmbira. Mia bërjogët dëngan sëorang bapak, Dicky bërjogët dëngan sëorang anak përëmpuan rëmaja.. Bëgitulah mërëka bërjogët sampai bëbërapa lagu dëngan bërganti pasangan sampai bëbërapa waktu. Mënjëlang akhir acara, pada lagu tërakhir, Mia bërjogët dëngan sëorang bapak, sëdangkan Dicky bërjogët dëngan ëvi, sëorang ibu rumah tangga yang tinggal bëbërapa rumah dari rumah mërëka. ëvi, sëkitar 40 tahun, ibu dari sëorang karyawan swasta yang bëkërja dëngan sistim shift, mëmpunyai 2 orang anak yang sudah cukup bësar.

Walau sudah bërumur tapi pënampilan ëvi sëlalu tampak muda karëna cara bërpakaiannya yang sëlalu agak sëksi dan pandai bërmakë up. Sëlintas Mia mëlirik pada Dicky yang sëdang bërjogët dëngan ëvi. Tërlihat Dicky sëdang tërtawa dëngan ëvi sambil bërjogët. Sëtëlah itu këmbali Miapun bërjogët dan tërtawa dëngan pasangannya. Mënjëlang tëngah malam acara usai. Sëmua këmbali kë rumah masing-masing dëngan përasaan gëmbira walaupun capëk.. Sësampai di rumah, sëtëlah mandi air hangat, Mia dan Dicky sëgëra kë tëmpat tidur.

“Bagaimana tadi, sayang?” tanya Dicky sambil mëmëluk Mia.
“Apanya?” kata Mia sambil mënëmpatkan këpalanya di salah satu tangan Dicky.
“Ya tadi waktu kita di tëmpat pësta tadi,” kata Dicky sambil mëngëcup bibir mungil Mia.
“Saya bënar-bënar gëmbira…” kata Mia sambil tërsënyum sambil tangannya mëngusap-ngusap dada sërta jarinya mëmainkan puting susu Dicky.

Cerita Dewasa Gairah Dari Teman Seks | “Harusnya kita sëring mëlakukan acara sëpërti tadi, jangan cuma sëtahun sëkali…” kata Dicky sambil tangannya masuk kë pakaian tidur Mia. Buah dada Mia dirëmas dëngan mësra.
“Mmhh.. Mëmangnya kënapa?” kata Mia sambil mëncium pipi Dicky lalu mëngëcup bibirnya.
“Ya kita kan bisa bërgëmbira dëngan tëtangga yang ada. Jarang sëkali kita ngumpul barëng mërëka,” ujar Dicky sambil mëmbuka sëluruh kancing pakaian tidur Mia. Baca selengkapnya

Demikian cerita yang kami sajikan yang berjudul Cerita Dewasa Gairah Dari Teman Seks , dan tunggu cerita – cerita Gairah Dari Teman Seks selanjutnya di website kami pizzapos.biz.

Terima kasih telah membaca Cerita Dewasa Gairah Dari Teman Seks