Kumpulan Cerita Seks, Foto Bugil,Cerita Dewasa,Cerita Terbaru, Cerita Dewasa Birahi Bapak Mertua dan masih banyak yang lainya hanya disini yang lengkap sebagai media Cerita Dewasa saat ini kami akan bagikan cerita Cerita Dewasa Birahi Bapak Mertua pizzapos.biz situs Penyedia Panas Cerita Seks yang lengkap dan terupdate:

Cerita Dewasa Birahi Bapak Mertua

cerita-dewasa-birahi-bapak-mertuaCerita Seks – Norëën (bukan nama sëbënarnya, tapi kërana ada mirip dëngan pëlakon Norëën Noor, kita panggil saja dia Norëën) bërpaling dan mëndapati bëkas bapa mërtuanya tëlah mëlondëhkan kain sarongnya. Batang bëkas bapa mërtuanya yang hitam, panjang dan lëbar itu sëmakin mënëgang.

Norëën bërdiri tërpaku di tëngah këbun yang tërpëncil itu. Mërëka tërsëmbunyi daripada sësiapa jua, tëmpat yang Norëën datang untuk bërjauhan dari orang lain.

Untuk bërfikir tëntang bëkas suami yang përgi bëgitu saja sëlëpas mëncëraikannya. Tanpa disangka-disangka bapa mërtuanya ada di situ. Bapa mërtuanya bërjalan kë arahnya. Dëngan sëtiap langkah Norëën lihat batang bapa mërtuanya sëmakin mënëgak. Tëtapi Norëën Norëën bërdiri kaku di situ.

Cerita Dewasa Birahi Bapak Mertua – Norëën mëmbiarkan bapa mërtuanya itu mëmëluknya dan mërëbahkan badan kë tanah. Dia bërasa sëmakin lëmah apabila tangan bapa mërtuanya mënyëlak skirtnya dan sëtërusnya mëraba-mëraba tëmpat mëmbusut yang hanya ditutupi olëh sëluar dalam këcilnya.

Dalam sëkëjap masa saja rabaan itu mënyëbabkan bahagian bawah sëluar dalam itu mënjadi lëmbab. Tidak puas dëngan hanya mëraba-mëraba di luar, orang tua itu tërus mënanggalkan sëluar dalam këcil itu. Tëmpat rahsianya tidak lagi dibaluti olëh sëutas bënang pun. Tangan bapa mërtuanya masuk kë cëlah kangkang Norëën, sambil mëraba dan mëmbëlai tëmpat yang mëmbonjol di cëlah kangkangnya.

Buat sëkëtika Norëën takut juga akan dilihat orang. Namun di sini tiada orang lain. Hanya dia dan bapa mërtuanya saja. Dia amat dahagakan sëks. Dah lama dia tak dapat bërsama lëlaki yang dapat mëmuaskannya. Mungkin bapa mërtuanya di kampung tërpëncil ini bolëh.

“Aah..,” Norëën mëngëluh bila mërasakan jari orang tua itu mëngëntël klitorisnya.

Tanpa disëdarinya bapa mërtuanya itu mulai bërgërak kë bawah. Bapa mërtuanya mëngangkangkan pëha Norëën. Muka bapa mërtuanya hanya bëbërapa inci daripada përmukaan yang lëmbab itu. Norëën dapat mërasakan këdua bëlah tangan bapa mërtuanya mëmëgang bëlah dalam pëhanya supaya tidak tërtutup.

“Ooh.. Arrgh!” Norëën tërsëntak apabila mulut bapa mërtuanya tiba-tiba mëngucup bibir pukinya.

Dia dapat mërasakan lidah orang tua itu sëpërti ular mëncuri-mëncuri masuk kë dalamnya. Nafas Norëën tërasa sësak apabila lidah itu këluar masuk dëngan rancak kë dalamnya. Sëkali kë tëpi dan sësëkali kë bawah, këmudian kë kiri dan kanan.

Cerita Dewasa Birahi Bapak Mertua | Këmudian orang tua itu mënindih tubuh Norëën yang montok itu sëhingga batang yang këras itu bërada tëpat di rëkahan puki bëkas mënantunya. Dia bërgërak kë dëpan sëdikit sëhingga tëmpat sulit mërëka bërsëntuhan. Tangan Norëën kë bawah mëmëgang batang pëlir orang tua itu. Diusap-usap batang yang këras itu sëbëlum mënyëlitkan këpala tombol itu di cëlah bibir buritnya. Mëlihat pëlawaan dari Norëën itu bapa mërtuanya tërus mënëkan batangnya masuk kë dalam puki Norëën. Lubang yang basah itu dëngan amat mudah mënërima batang tërsëbut walaupun agak bësar juga. Baca selengkapnya

Demikian cerita yang kami sajikan yang berjudul Cerita Dewasa Birahi Bapak Mertua , dan tunggu cerita – cerita Birahi Bapak Mertua selanjutnya di website kami pizzapos.biz.

Terima kasih telah membaca Cerita Dewasa Birahi Bapak Mertua

Pencarian Konten: